PSK31

LA1SSA Tore Aasli

PSK31 er forkortet for Phase Shift Keying, 31 baud (bits / sekund). PSK-31 (eller bare PSK heretter) ble introdusert av SP9VRC i et dataprogram som het SlowBPSK, og senere utviklet av Peter Martinez, G3PLX.

Istedenfor som i den tradisjonelle FSK (Frequency Shift Keying) sendes informasjonen som mønstre med faseskift. Tegn (bokstaver, tall etc.) er av variabel lengde målt i antall bits og er Huffmankodet. Huffmans kodesystem er et velkjent begrep innen dataprogrammer og -teknologi. Bandbredden på utsignalet minimeres ved at bits ikke er firkantformet, men cosinusformet på høyresiden. PSK signalsprektrumet består av to rene toner, med utslag ca. 15 Hz fra senterfrekvensen*.

Hastigheten på 31 bits/sekund ble valgt på grunn av den gjennomsnittlige skrivehastigheten til en person. På grunn av den smale båndbredden er stabiliteten til både sender og mottaker viktig. Jeg har lagt merke til at hvis jeg sender i et gitt sprektrum, så kan det hende av svaret kommer litt ved siden av, hvis man ser for seg en PSK waterfall. 31 bits / sekund tilsvarer i gjennomsnitt ca. 4 tegn / sek, som et rundt tall.

PSK31 trenger ikke store effekter målt i Watt sammenlignet med CW**, og det er ikke behov for synkronisering eller protokoll for handshaking. Sammenlignet med datakommunikasjon tilsvarer dette forskjellen på TCP og UDP, der UDP kan sammenlignes med PSK-signaler (send-og-glem).

Det finnes to forskjellige funamentale PSK31 modi: Binær PSK (BPSK) og kvadratur PSK (QPSK). BPSK bruker 180 graders faseskift, med en slags omvendt polaritet. QPSK bruker to par med faseskift (0 og 180 grader, 90 og 270 grader). Derfor kan QPSK anskueliggjøres som som to BPSK-signaler på samme frekvens, men 90 grader ute av fase og med bare halve sendereffekten i hver av fasene. Dette byr en dobling av datatransmisjonens båndbredde, og så gir det en 3 dB straff i signal/støy-forholdet.

QPSK bruker den ekstra bånbredden til noe som kalles Forward Error Correction (FEC). dette er basert på Viterbi-algoritmen som er konfigurert for å holde følge med sannsynligheten (gjetting) av de 20 sist mottatte / sendte tegnene (bokstaver, sifre osv.) og i tillegg en faseskifttilpasning. Denne behandlinen bruker 640 msek (20 bits) etterslep i mottakerkjeden, noe som er akseptabelt.

 

* Egentlig 8 kHz dividert med 512 = 15.625 Hz

**CW, Continuous Wave

 

20.09.09

Antall bes√łk: 2711