Antenne design CB (27 MHz) dipol

LA1SSA, Tore Aasli

Antenner for privatradio (CB radio) kan man lage selv.

En halvbølge dipol er en lengde på antenna som utgjør totalt en halv bølgelengde, men korrigert for hastighetsfaktoren i antennemediet. Denne er vanligvis 0,96 for en plastisolert PN-ledning:

Formelen som brukes er L= = 300/26,7 * 0,96 / 4 der f er frekvensen i MHz (ca 26,7 MHz)

L blir lengden av hver legg i antenna i meter (hele dipolens lengde blir 2*L)

Da tar jeg utgangspunkt i frekvensen 26,7. Resultatet når man bruker denne formelen blir ca. 3,6 m pr. halvdel av dipolen.

SWR blir omtrent slik:

Den grønne prikken viser SWR @ 26,8 MHz med SWR = 1,37. Antennmodellen består av 2 mm isolert ledning (2,5 mm² PN)

 

I relativt fritt rom, 2 meter over bakken for bunn av antenna, ser da strålingsdiagrammet slik ut:


Diagrammet viser at utstrålingsvinkelen blir ganske lav, men har en lobe med litt høyere vinkel, som sikkert kan komme til nytte ved "skippen".

 

Og her er en 3-dimensjonal plott av den samme antenna:

Strømmen i en slik antenne vil ta seg slik ut:

Strømmen er den violette buen i figuren.

Den lille, røde sirkelen viser hvor koaksen er tilkoplet, og her finnes også strøm-maksimum, men spenningsminimum. 1 og 2 i figuren illustrerer de 2 ledningene i den hjemmelagede vertikale dipolen.

 

Diskuter gjerne artikkelen på forumet (PR-forumet)!

19.10.09