Tilbake til hovedside

 

Data er hentet fra NKOM.no. Databasen oppdateres i hht NKOMs oppdateringer, med noen dagers forsinkelse.

 

English version follows

 

Norske radioamatører

Database

Søk etter norske radioamatører i databasen. Databasen tillater også frisøk (søke på navn, adresse osv. - frisøk trenger noen sekunder ekstra for å vise resultatet). Når søk startes trenger databasen et par sekunder for å åpnes og klargjøres.

Om endringer, vennligst se nederst på denne websiden.

Du kan bruke både små, STORE og bLanDetE bokstaver i kallesignal eller frisøk, men ikke mellomrom i callsign
Eksempel: For å søke etter alle amatører i Trondheim eller Trondhjem: Bruk *Trond* som frisøk


Frisøk / Free search :

 

(Hint: på frisøk listes hele databasen med <e> (bokstaven e som kriterium))

Et lite søkekurs:

Vi kan tenke oss følgende oppføring i databasen (eksempel):

LA12A Jon Johansen Nedre Storgaten 21 1234 Jotunheimen

Vil du finne denne personen kan du frisøke etter enten Jon, jon, Jon Johans, jon johan, jo hansen o.l. Hvis du søker etter Johansen (Kun etternavn) vil du risikere å få ganske mange treff. Likedan om du søker etter kun fornavnet.

Jo mer spesifikt frisøk desto færre og mer eksakte treff.

Du kan også søke kun etter postnummer for et sted, gatenavn eller bynavn. Slike frisøk gir ofte mange treff. Det samme gjelder om du frisøker etter Trond, det vil produsere alle med fornavn Trond, etternavn Trondsen, stedsnavn Trondheim osv.

 

English version

Radio amateurs in Norway

Look up Norwegian radio amateurs in this database. The database accepts free search terms (you can seek names, addresses and so on. Free search term needs an extra second or two to show the results, if any). Please use the search form above.

(Hint: To list all call signs, use <e> (letter e) as your search term, but not in the call sign, in sted use the Free Search)

 

Revision 20.09.2014

Revision 05.04.2015: A bug in a regex expression was fixed.

Tore Aasli LA1SSA